Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

Ferry-Porter, wet van

betekenis & definitie

De Ferry-Porter wet bepaalt dat de kritische flikkeringfrequentie (CFF) evenredig is aan de logaritme van de luminantie van de flikkering stimulans (L). Luminantie of lichtintensiteit is de hoeveelheid licht die per oppervlakte-eenheid wordt uitgestraald of weerkaatst.

De Ferry-Porter formule luidt:
"Zie formule"
, waarbij a en b constanten zijn. Kritische flikkeringfrequentie (CFF) is de overgang van een intermitterende lichtbron waar de flikkerend van het licht is beëindigd en het verschijnt als een continu licht. Er is een veelheid aan factoren die bepalend zijn voor ons beeld van flikkeren zoals ook de intensiteit en de omvang van de test stimulus.