Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

extrospectie

betekenis & definitie

Hiermee wordt bedoeld, zoals bij het klassiek Amerikaans behaviourisme, dat de enig aanvaardbare en wetenschappelijke manier om het gedrag van mens of dier bij experimenten te onderzoeken uitsluitend het uiterlijk zichtbare gedrag is. Het organisme is als een soort 'black box' te beschouwen dat wil zeggen eigen ervaringen, gevoelens en cognities spelen geen rol. We noemen dit S(timulus) -> R(espons) gedragspsychologie.