Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

escapisme

betekenis & definitie

1. De motivatie waarbij iemand de neiging heeft zich aan taken, verplichtingen en of verantwoordelijkheden te onttrekken. Als dit in extreme mate gebeurd kan er sprake zijn van een psychische stoornis.

2. De neiging om de zorgen van het alledaagse leven te vergeten, bijvoorbeeld door het bezoeken van een film, extreem opgaan in een hobby zoals videogames, enzovoorts waarbij men zich in een andere wereld kan wanen. Technologische ontwikkeling is hierbij van belang geweest doordat de diverse mogelijkheden om zich in een andere wereld te wanen zoals computers, virtual reality software, films en videogames, ruim beschikbaar zijn gekomen. Waarschijnlijk heeft escapisme een verband met zich ongelukkig voelen, geen contact hebben met zichzelf en zijn omgeving, schuldgevoel, gevoel van machteloosheid of zinloosheid. Overigens kan dit van zeer tijdelijk aard zijn. Als deze vorm van escapisme in extreme mate aanhoudt kan dit leiden tot een gedrag wat veel weg heeft van men ziet bij verslavingen.