Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

Erickson, Milton Hyland

betekenis & definitie

(1901-1908). Erickson was een Amerikaanse psychiater en psychotherapeut die de moderne hypnose toonaangevend heeft gemaakt en het zinvol gebruik ervan in de psychotherapie. De bewusteloosheid (coma) die veroorzaakt werd door zijn ziekte (polio), noemde hij later het begin van zijn interesse in de trancetoestand. De herstelfase zonder hoop op volledige genezing, benutte Erickson juist om gedeeltelijke dissociatie te oefenen.

Het is aan Erickson te danken dat hypnose in de psychotherapie in de 20e eeuw weer meer werd ingezet. Hij ontwikkelde een nieuw beginsel. Deze legt de nadruk op de individualiteit van elke afzonderlijke cliënt, met daaruit volgend de noodzaak elk passend begin en toegang voor hypnose of trance te vinden. Dit beginsel stond in contrast met de methodes tot in de decennia na 1950 gebruikelijk waren.
Erickson legde verder de nadruk op de positieve rol van het onbewuste en als een onuitputtelijke bron van creatieve zelfheling. Het onbewuste was volgens hem een soort mentaal-buffer van zelden gebruikte ervaringen van mensen. Erickson's beginsel had tot doel de geschiktheid van het bewustzijn uit te breiden die door denkschema's waren begrensd. De hypnotiseur zette het onbewuste in de leidende rol in te nemen door speciale verbale en non-verbale technieken. Gelijktijdig wordt het bewustzijn ingezet de onbewuste zelfhelende krachten en creatieve bronnen te accepteren en te integreren.
Erickson's methode van de hypnotherapie werkte door op Jay Haley e.a.. Zij hebben de manier hoe Erickson werkte met speciale wijze van hypnose in het zogenaamde 'Milton Model' beschreven.
Al tijdens zijn leven had Erickson de faam verworven van een zeldzaam meester in de hypnose. Zijn talrijke wetenschappelijke publicaties hebben het denken met betrekking tot de hypnose fundamenteel veranderd. Jeff Zeig en Ernest Rossi waren gedurende vele jaren zijn leerlingen en hebben samen met hem enkele boeken gepubliceerd. In zijn overlijdensjaar 1980 werd ter ere van hem het 'Milton Erickson Genootschap' opgericht die tot op heden in Phoenix het meest omvangrijke archief van zijn werk herbergt.