Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

Ellis, Albert

betekenis & definitie

Amerikaans psycholoog (1913 - 2007) en de bedenker van de RET (Rationeel Emotieve Therapie) een hedendaagse psychotherapie die er vooral op gericht is het oplossen een disfunctionele manier van denken en het hebben van niet-realistische verwachtingen.

Bij de benadering van Ellis worden cliënten geleerd hun zelfvernietigende gedachten tegen te gaan en zich te richten op positieve gedachten en zelfacceptatie. Ellis heeft zijn benadering populair gemaakt via diverse bestsellers en in de wekelijkse cursussen die hij hield bij het Alber Ellis Instituut in New York. Albert Ellis studeerde psychologie en promoveerde in 1947 aan de Columbia Universiteit. Hij publiceerde in 1950 zijn eerste boek: 'An Introduction to the Principles of Scientific Psychoanalysis'. Hij werkte ook nauw samen met bekende zoölogen en sekswetenschappers zoals Alfred Kinsey en publiceerde onderzoek over seksualiteit in: 'The American Sexual Tragedy' (1954) en 'Sex Without Guilt' (1958).