Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

dual-route lezen, model van

betekenis & definitie

Een connectionistisch model dat de taal- en informatieverwerking door de hersenen beschrijft. Volgens dit model wordt grammaticale informatie grofweg via twee routes of kanalen verwerkt. Eén lexicale informatieroute, waar specifieke taalkennis voor vereist is (bijvoorbeeld voor het leen van onregelmatige woorden) en een tweede grafeen-naar- foneem route of een non-lexicale route. Via deze tweede routes vindt een fonologische hercodering plaats, bijvoorbeeld voor het lezen van onzinwoorden, leenwoorden en betekenisloze woorden. Dyslectici kunnen met één of beide informatieroutes problemen ervaren. Voor meer informatie P.B. Gough (1972); H. Rubenstein, S.S. Lewis & M.A. Rubensteinn (1971); en T.A. Harley (1997).