Piet van der Ploeg

Auteur Psychologie woordenboek

Gepubliceerd op 19-01-2017

2017-01-19

Dissociatie

betekenis & definitie

Dissociatie is het belangrijkste kenmerk van deze stoornissen is een verandering in het bewust­zijn waardoor de herinneringen van een persoon en/of zijn identiteit plotseling ver­an­deren.

Deze groep bevat vier stoornissen:
1. Dissociatieve amnesie: zich plotseling belangrijke persoonlijke (vaak trau­ma­tische) gebeurtenissen of gegevens niet meer kunnen herin­ne­ren.
2. Dissociatieve fugue: huis en haard plotseling verlaten en elders een ander leven beginnen, zonder dat men zich het eigen verleden kan he­rin­neren.
3. Dissociatieve identiteitsstoornis (voorheen aangeduid als meervou­dige per­soon­lijkheidsstoornis): iemand bezit twee of meer persoon­lijk­heids­toe­stan­den of iden­ti­teiten.
4. Depersonalisatiestoornis: de persoon heeft herhaaldelijk of voortdu­rend het gevoel los te staan en vervreemd te zijn van zichzelf.