Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

disengagement-theorie

betekenis & definitie

Theorie dat ouderen een sociaal isolement zoeken, zich terugtrekken en op zoek gaan naar een zekere rust. Volgens de disengagement theorie, zoals die in 1961 door W.E. Henry en E. Cumming is geformuleerd, leidt ouder worden vanzelfsprekend tot terugtrekking van het individu, disengagement, uit het sociale leven. Dit terugtrekken is een voorbereiding op de ultieme vorm van disengagement, namelijk de dood. Door zich terug te trekken uit het actieve leven bereidt het individu zich voor op de dood (Victor, 1987). Vanuit dit standpunt kunnen ouderen alleen succesvol oud worden door aan minder activiteiten deel te nemen en zich terug te trekken uit het sociale leven. Het stimuleren van deelname aan activiteiten zou leiden tot een innerlijk conflict.

De kritiek op deze theorie richt zich vooral op de relatieve simpelheid ervan. Als individuen zich al terugtrekken uit het sociale leven, dan zouden daar complexere verklaringen voor zijn, waarbij psychologische en biologische aspecten ook een rol moeten spelen. De vraag is ook of individuen zo gemakkelijk afstand doen van hun verbondenheid met het sociale leven (Victor, 1987). Ondanks de kritiek op deze theorie is het van belang rekening te houden met de wens van ouderen om niet meer actief deel te nemen aan het sociale leven, waar onder activiteiten.