Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

dementia pugilistica

betekenis & definitie

Een vorm van dementie veroorzaakt door het oplopen van herhaald hersenletsel zoals bij een hersenschudding. Het wordt ook bokser(pugil)sdementie genoemd. De symptomen zijn geheugenstoornis, spraak en evenwichtsstoornissen, vertraging in denken, beweging en spraak, veranderingen in bewegingen zoals een onzekere en houterige motoriek, persoonlijkheidsveranderingen en vermindering van de reactiesnelheid.