Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

conventionalisme

betekenis & definitie

1. In het algemeen een instelling waarbij men ervan uitgaat dat fundamentele principes vastliggen in expliciete of impliciete afspraken die gemaakt zijn in een sociale, culturele of andere context in plaats van dat dit bepaald wordt door bijvoorbeeld externe omstandigheden, achtergrond, enzovoorts.

2. In de psychologie wordt bedoeld dat iemand rigide denkbeelden en attitude heeft en daardoor niet openstaat voor de externe omstandigheden of situatie waarin een persoon of groep zich bevindt. Conventionalisme wordt gezien als een belangrijk kenmerk bij personen met een autoritair karakter.