Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

contextualisme

betekenis & definitie

1. Als bij een organisme een gebeurtenis, handeling, object, teken, enzovoorts, duidelijk wordt bepaald door de context waarin het voorkomt. Een andere context bij het organisme zal dus ook een heel andere 'waardering' geven van deze gebeurtenis, handeling, object, teken, enzovoorts. Een voorbeeld hiervan vindt men in de leertheorie van Lev S. Vygotsky waarbij als basismetafoor geldt: het leren van kinderen in zijn of haar omgeving (zone van de naaste ontwikkeling).

2. In de filosofie verstaan we onder epistemisch contextualisme de epistemologische opvatting, dat het concept kennis in verschillende contexten verschillende betekenissen heeft (epistemisch = betrekking hebbend op kennis; epistemologie = kennisleer).