Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

conservatie

betekenis & definitie

Term uit de theorie van Jean Piaget. Het gaat om het begrip in de kindontwikkeling waarbij het wel of niet in staat is kwantiteiten bij objecten juist in te schatten, ook na verandering van de indeling of opzet van de objecten. Piaget deed de volgende proef met kinderen. Eerst toonde hij een jong kind twee identieke glazen met evenveel vloeistof en vroeg of ze evenveel vloeistof bevatten. Dan goot hij de inhoud van één van de glazen (in bijzijn van het kind) in een ander glas (hoog en smal). Opnieuw vroeg hij het kind of beide glazen evenveel vloeistof bevatten. Meestal antwoordde het kind dat het hoge, smalle glas meer vloeistof bevatte. Een variant op deze proef is de conservatie van aantal. Vanaf 7 à 8 jaar geven kinderen het juiste antwoord, gezien als het begin van de concreet operationele fase.