Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

chi-kwadraat

betekenis & definitie

Met een chi-kwadraat toets kan onderzocht worden of twee variabelen met elkaar samenhangen. Wanneer samenhang aangetoond vogeldxk wordt, kan met een kruistabel gekeken worden wat deze samenhang inhoudt. Een hoge chi-kwadraat waarde betekent, dat er veel samenhang is tussen twee variabelen. Aan de hand van een 'chi-kwadraat verdeling' wordt nagegaan of de toetswaarde groter is dan op basis van toeval verwacht zou worden.