Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

Capgrass, syndroom van

betekenis & definitie

Een psychische aandoening die gezien kan worden als identificatiesyndroom, een vorm van agnosie (niet herkennen) waarbij mensen, dieren of voorwerpen wel normaal worden herkend, maar hun identiteit niet. Het syndroom is genoemd naar de Franse psychiater J.M.J. Capgrass (1873-1950), die in 1923 de aandoening in een gevalsstudie beschreef. Wie aan het syndroom lijdt, heeft het waanachtige idee dat partner, familieleden of bekenden niet echt zijn, maar vervangen zijn door dubbelgangers met een identiek uiterlijk en gedrag. Soms ziet een patiënt zichzelf als dubbelganger. De meeste patiënten beschouwen de dubbelganger wel als een mens, maar menen soms dat de dubbelganger een buitenaards wezen of robot is. Het syndroom komt voor in comorbiditeit met schizofrenie, maar ook bij verschillende vormen van dementie, multiple sclerose, hersenbeschadiging, het gebruik van psychoactieve middelen, alcohol of bij een bipolaire stoornis met wanen. Bij vrouwen komt de aandoening ongeveer twee keer zoveel voor als bij mannen.