Broca-afasie betekenis & definitie

Broca-afasie is het deel van de hersenschors of frontaalkwab dat nauw samenhangt met de spraak verwerking van taal. Bij rechtshandige personen ligt dit gebied op de linker hemis­feer. Maar bij linkshandigen ligt het gebied soms op de rechter hemis­feer. Bij her­sen­beschadiging van dit gebied is de spraak uitvoering gestoord maar het spraak begrip kan vol­le­dig intact zijn. Dit wordt: 'Broca-afasie' genoemd.