Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

biseksualiteit

betekenis & definitie

We spreken over biseksualiteit wanneer iemand zich emotioneel en/of lichamelijk seksueel aangetrokken voelt tot mensen van het andere- en van hetzelfde geslacht. Men hoeft overigens niet noodzakelijkerwijs met beiden daadwerkelijke contacten te onderhouden. Deze definitie is echter rekbaar: voor sommigen is men biseksueel als men de mogelijkheid heeft tot seksuele omgang met personen van beide geslachten. Anderen vinden dat men ook werkelijk seksuele omgang moet hebben met beide geslachten. Nog anderen vinden dat de zelfaanvaarding en zelfbenoeming tot biseksueel de enige maatstaf is. Seksuologen zijn soms van mening dat mensen in feite biseksueel zijn, in de zin dat ze tot beide geslachten wel enige seksuele gevoelens hebben. De meeste mensen hebben echter desondanks voor een van de beide geslachten voorkeur. Ook bij biseksuelen bestaat er vaak een voorkeur voor een man of vrouw, maar er is ook een niet onaanzienlijk aandeel dat potentiële partners niet bij voorbaat selecteert op geslachtskenmerken.

De laatste decennia doen er naast biseksualiteit ook termen opgang als panseksualiteit en het Amerikaanse 'queer'. Dit als reactie op het sterk tweeledige denken over de geslachten dat door een deel van de biseksuelen en transgenders kritisch bekeken wordt. Het begrip 'man-vrouw' wordt dan als puur politieke of sociale constructie gezien. Mannen die als homoseksueel laat voor hun geaardheid zijn uitgekomen, hebben soms daarvoor een relatie met een vrouw gehad en noemen zich vaak 'bi'. Het opvallende is dat dit type man later vaak niet meer opnieuw op zoek gaat naar contacten met een vrouw. Ook mannen of vrouwen die moeite hebben met hun homoseksualiteit noemen zich vaak 'bi', omdat zij zich daar veiliger bij voelen en omdat dat mogelijk iets beter geaccepteerd wordt door hun omgeving. Mannen of vrouwen die lange tijd alleen leven met mensen van hetzelfde geslacht (bijvoorbeeld in een gevangenis of oorlogskampement) kunnen homoseksuele gevoelens krijgen. Vaak verdwijnen deze biseksuele gevoelens weer als zij in een gemengde bevolking leven tussen mannen en vrouwen.