Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

Assertive Community Treatment

betekenis & definitie

Het Assertive Community Treatment (ACT) is bedoeld om intensieve sociaal psychiatrische hulp te bieden aan mensen die buiten de GGZ-hulpverlening komen te vallen. Het is een 'evidence based practice' waarbij op een pro-actieve wijze in een multidisciplinair teamverband outreachende en intensieve zorg (behandeling, rehabilitatie en begeleiding) wordt geboden aan patiënten met ernstige problematiek, zoals blijvende psychiatrische stoornissen (bijvoorbeeld schizofrenie, bipolaire stoornissen, depressieve stoornissen) en die op veel levensgebieden problemen ondervinden en van wie het maatschappelijk leven ernstig verstoord is geraakt. Voorbeelden van deze problemen zijn: frequent contact met politie en justitie vanwege overlast, uithuiszetting of dreiging daarvan door huurschulden, financiële problemen doordat de post niet wordt geopend, drugs-/alcoholgebruik, langdurige eenzaamheid en isolement, zorgmijdend gedrag waardoor de patiënt noodzakelijke behandeling(en) ontbeert, het ontbreken van enige zinvolle tijdsbesteding en frequente en/of langdurige opnames in een psychiatrisch ziekenhuis.