Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

anti-epileptica

betekenis & definitie

Anti-epileptica onderdrukken de aanvallen die veroorzaakt worden door een overmatige ontlading van neuronen in de cerebrale cortex (epilepsie). De werking kan worden verklaard door een tweetal basismechanismen.

- Ten eerste door de rechtstreekse beïnvloeding van het elektrochemische transport door spanningsgevoelige ionkanalen, zoals blokkade van natriumkanalen of van verschillende typen calciumkanalen.
- Ten tweede door een versterking van de remmende neurotransmitter gamma- aminoboterzuur (GABA) of een vermindering van de excitatoire glutamaattransmissie.
Van de meeste middelen zijn er aanwijzingen dat zij op meerdere aangrijpingspunten in de hersenen werkzaam zijn. Het is niet goed bekend hoeveel de genoemde werkingsmechanismen afzonderlijk bijdragen aan het aanvalsonderdrukkend effect bij epilepsie van de individuele middelen.