Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

analfabetisme

betekenis & definitie

We spreken over analfabetisme als iemand de vaardigheid in lezen, spellen en schrijven niet of in onvoldoende mate beheerst. Bij organische disfuncties en zwakzinnigheid spreken we niet over analfabetisme. In Nederland maken we onderscheid tussen analfabeten en laaggeletterden. Laaggeletterden kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen deze vaardigheden onvoldoende. In Nederland zijn er naar schatting 1,5 miljoen laaggeletterden. Deze mensen hebben grote moeite met lezen en schrijven waardoor zij in het normale leven, zoals op het werk, minder goed kunnen functioneren. Van de 1,5 miljoen mensen is 1 miljoen autochtoon en 500.000 allochtoon. Van de 1 miljoen autochtonen zijn 250.000 mensen vrijwel geheel ongeletterd.