Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

Aktpsychologie

betekenis & definitie

In 1874 publiceerde de Duitse ex-priester Franz Brentano het boek: "Psychologie vom empirische Standpunkte".

Brentano was in die tijd hoogleraar in Wenen en hier waren onder andere Sigmund Freud, Edmund Husserl, Alexius Meinong en Christian von Ehrenfels zijn studenten. In dit boek probeerde hij diverse vragen te beantwoorden over het wezenlijke van het vak psychologie, zoals wat is het object van studie en wat voor methode wordt er gebruikt? Volgens hem gaat psychologie over 'psychische verschijnselen' ofwel 'fenomenen', terwijl de natuurwetenschap zich bezighoudt met 'fysische verschijnselen'. Volgens Brentano ervaren wij psychische fenomenen onmiddellijk en zijn zij, met al hun subjectiviteit: zeker, of we zijn ze direct bewust. Brentano introduceert het begrip 'intentionaliteit' (zie aldaar). Hiermee bedoelt hij, dat psychische verschijnselen steeds gericht zijn op een object. De Aktpsychologie kan beschouwd worden als het begin van de fenomenologie, een wijsgerige manier van denken die van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van de psychologie en filosofie in de 21ste eeuw en o.a. van belang voor de Gestaltpsychologie en de latere fenomenologische en existentiële filosofie van E. Husserl en M. Heidegger.