activisme betekenis & definitie

Filosofische term waarmee wordt bedoeld dat de mens uitsluitend existeert als een handelend wezen (actief Ego) en dat zijn kennis en denken steeds in dienst staan van dit actieve Ego (J.G. Fichte, 1762-1814).