aandachtspanne betekenis & definitie

Dit is de tijdsduur die een persoon aandachtig op een activiteit of object kan richten. Hij is in staat om geconcentreerd de aandacht te richten op zaken en dingen die van belang zijn om resultaten te bereiken zoals bij studie en beroep. Over het algemeen neemt de aandachtspanne toe naarmate iemand iets met meer plezier doet. Bij ADHD, dementie of een verstandelijke handicap is de aandachtspanne vaak beperkt en dit valt op door de snelle afleidbaarheid. Bij stress, depressie en vergiftiging kunnen mensen zich vaak moeilijk concentreren op dingen waar ze voorheen geen moeite mee hadden.