Peter van Minnen

Auto-ID expert: focus op goederen bewegingen, Track & Trace, voorraad & locatiebeheer

Gepubliceerd op 26-07-2013

Logistieke grondvorm

betekenis & definitie

Logistieke grondvorm, ook wel basic-structure, is de weergave van de fysieke goederenstroom binnen een onderneming. Uit deze weergave blijkt hoeveel diverse stromen er zijn, of er wordt geproduceerd of geassembleerd, ingepakt of uitgepakt, en welke afdelingen en welke subprocessen ge√Įdentificeerd worden. De grondvorm typeert het bedrijf in haar processen, de aansturing, de informatiebehoefte en de personele bezetting.

Aan de hand van de grondvorm bepaalt men de behoefte aan besturingssystemen: wordt er niets gemaakt, dan is er ook geen productieondersteuning nodig. Worden er veel goederen opgeslagen vanuit diverse bronnen, dan is een goed locatiebeheersysteem onvermijdelijk. In de grondvorm wordt ook vastgelegd welke informatie-uitwisseling (orderbon, controlelijst) plaatsvindt, bijvoorbeeld aan de hand van statusveranderingen en verplaatsingen. Interessante gereedschappen om de grondvorm in kaart te brengen zijn flowcharts / stroomschema's en ingetekende plattegronden. In de praktijk blijkt dat het toevoegen van cijfers die de intensiteit van de bewegingen aangeven zeer verhelderend kan werken (aantal pallets/uur, aantal kg/dag).