Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Waterdamp

betekenis & definitie

Gasvormige fase van water. De lucht die ons omringt, bestaat uit een verzameling van gassen.

Waterdamp is hierin altijd aanwezig, zij het in steeds wisselende hoeveelheden. Soms is de lucht verzadigd met waterdamp. Dat wil zeggen dat de lucht dan niet meer waterdamp kan opnemen of bevatten. In bepaalde omstandigheden, zoals bij een tekort aan condensatiekernen, kan de lucht echter oververzadigd raken. Om verzadiging aan te duiden, wordt een aantal termen door elkaar gebruikt. Dat zijn de verzadigingsdampdruk of verzadigingsdampspanning, de evenwichtsdampdruk of evenwichtsdampspanning en de maximumdampdruk of maximale dampspanning. De betekenis van deze grootheden is echter enigszins verschillend. De verzadigingsdruk of -spanning is alleen afhankelijk van de luchttemperatuur. Hiermee wordt bedoeld dat lucht van een bepaalde temperatuur in normale omstandigheden slechts een bepaalde hoeveelheid waterdamp kan bevatten.
Evenwichtsdampdruk of -spanning wil zeggen dat er evenwicht is ten opzichte van de temperatuur van het water- of ijsoppervlak. Die temperatuur hoeft niet gelijk te zijn aan die van de omringende lucht. Is dat w‚l het geval, dan is de evenwichtsdampdruk gelijk aan de verzadigingsdampdruk. De maximumdampdruk kan gelijk zijn aan de verzadigingsdampdruk en/of de evenwichtsdampdruk, mits er geen oververzadiging optreedt.

Zie ook: absolute vochtigheid
Zie ook: aggregatietoestand van water
Zie ook: dampdruk
Zie ook: hygrometer
Zie ook: psychrometer
Zie ook: relatieve vochtigheid