Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Tropisch regenwoud

betekenis & definitie

(ook: oerwoud, jungle) Het tropisch regenwoud komt in de vochtige tropen voor. Een hoeveelheid van ca.

2m neerslag per jaar, gelijkmatig over de maanden verdeeld, is noodzakelijk om dit ecosysteem in stand te houden. Als gevolg van grootschalige ontbossing en klimatologische factoren, vormt het echter geen ononderbroken gordel meer. De grootste aaneengesloten wouden liggen in Latijns Amerika. In Afrika vormt het tropisch regenwoud een relatief smalle strook. Het derde regenwoudgebied vindt men in Zuidoost-Azië en het noordoosten van Australië. De flora van het tropisch regenwoud bestaat hoofdzakelijk uit bomen en struiken. Er is een zeer grote soortenrijkdom. Kenmerkend is de etagevormige opbouw. Het bladerdak van de verschillende boomlagen absorbeert ongeveer 90% van het zonlicht. De bodem droogt dan ook nooit uit. De diversiteit van het tropisch regenwoud is niet te danken aan bodemvruchtbaarheid, maar hoofdzakelijk aan de volkomen gesloten kringloop die er binnen dit ecosysteem heerst. Als gevolg van de hoge temperatuur en grote luchtvochtigheid, verloopt zowel de afbraak als de opbouw van organisch materiaal zeer snel. Het regenwoud is sterk in omvang afgenomen door de aanleg van plantages en rijstvelden, en door het op grote schaal kappen van hout voor de bouw, brandstof e.d. Wanneer niet snel drastische maatregelen worden genomen, is de kans groot dat aan het eind van deze eeuw al het tropische regenwoud van de aardbodem zal zijn verdwenen. Behalve dat talloze planten- en diersoorten als gevolg hiervan zullen uitsterven, zal ook het leefmilieu van mens en dier als geheel ernstig worden geschaad. Op grote schaal zullen bodemerosie en verstoring van de waterhuishouding optreden, en klimatologische veranderingen zullen het gevolg zijn.

Zie ook: broeikaseffect
Zie ook: broeikasgassen