Prisma van het weer

Peter Timofeeff (1993)

Gepubliceerd op 06-04-2017

Thermometer

betekenis & definitie

Instrument waarmee de temperatuur wordt gemeten. De eerste primitieve thermometer werd, voor zover bekend, door Galileï in 1592 vervaardigd.

Hij bestond uit een reservoir met daaraan een niet afgesloten capillair. Het principe berustte op de uitzetting van lucht. De eerste kwikthermometer werd in 1659 gemaakt door Bouillon. Ook bij dit type was het capillair aan de bovenkant niet afgesloten. De eerste gesloten thermometer werd ontworpen door Boyle in 1655. De vulvloeistof was ethylalcohol. Er zijn vele soorten thermometers, met elk zijn eigen gebruiksmogelijkheden. Zo zijn er de glasthermometers, de deformatiethermometers en de elektrische thermometers. In de meteorologie gebruikt men meestal een met kwik gevulde glasthermometer, die met nog andere instrumenten opgesteld wordt in een zgn. thermometerhut, waardoor neerslag en straling geweerd worden.

Zie ook: diepzeethermometer
Zie ook: kwikthermometer
Zie ook: maximumthermometer
Zie ook: minimumthermometer
Zie ook: diepzeethermometer
Zie ook: zeewaterthermometer
Zie ook: Celsius, Anders
Zie ook: Fahrenheit, Daniel Gabriel
Zie ook: Kelvin, William Thomson, Lord

< >