Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Temperatuurgradiënt

betekenis & definitie

Temperatuurverloop per afstandseenheid. In de atmosfeer bestaat in verticale richting in normale omstandigheden een negatieve temperatuurgradiënt.

Dat wil zeggen dat de temperatuur met het toenemen van de hoogte afneemt. Deze daling is in de atmosfeer ongeveer 6,5°C per 1000 m stijging. Dit patroon is niet altijd aanwezig. Soms is er sprake van inversie, waarbij de temperatuur juist stijgt met het toenemen van de hoogte. Ook in verschillende lagen boven de atmosfeer bevindt zich een aantal inversiegebieden.

Zie ook: standaardatmosfeer