Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Stroomgebied

betekenis & definitie

Gebied dat afwatert op een bepaalde rivier. De belangrijkheid van een rivier wordt voor een groot deel bepaald door de oppervlakte van het stroomgebied.

De eigenschappen van een stroomgebied (bodemsoort, bodemgebruik, reliëf en vegetatie) bepalen het beeld van de rivierafvoer: de top (piekafvoer), het minimum en de totale jaarlijkse afvoer. Vooral het voorkomen van bossen in het stroomgebied heeft invloed op de regelmaat van de afvoer. Als het bos is weggekapt, krijgt de rivier een veel ongelijkmatiger waterstand. Na zware neerslag vertoont de rivier dan hoge afvoerpieken, met het gevaar van overstromingen.