Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Straling

betekenis & definitie

Verzamelnaam voor een groot aantal natuurkundige verschijnselen die alle berusten op het uitzenden van energie door een bron, in de vorm van elektromagnetische trillingen met verschillende golflengten. De zon straalt licht en warmte uit met een golflengte in de orde van 0,5 micron (1 micron = 10^6 m).

Deze kortgolvige straling wordt door de aarde opgevangen en verwarmt het aardoppervlak. Maar de aarde houdt die warmte niet vast. Die wordt als langgolvige straling (ca. 10 m) weer uitgezonden. In de meteorologie wordt met straling doorgaans de zonnestraling of zonne-energie bedoeld.

Zie ook: broeikaseffect
Zie ook: globale straling
Zie ook: kortgolvige straling
Zie ook: kosmische straling
Zie ook: langgolvige straling
Zie ook: spectrum (van de straling)
Zie ook: stralingsbalans