Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Stormvloedkering

betekenis & definitie

Beweegbare constructie in een normaal open zeearm of riviermonding, die gesloten kan worden bij stormvloed e.d.

om de achterliggende dijken te beschermen tegen een te zware belasting. In Nederland is vooral de stormvloedkering in de Oosterschelde bekend.

Zie ook: Deltawerken