Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Springtij

betekenis & definitie

(ook: springvloed) Situatie van hoge vloed en lage eb, die ontstaat wanneer zon, aarde en maan in die volgorde op een rechte lijn staan. De aantrekkingskracht van maan en zon versterken elkaar dan.

Deze situatie doet zich één keer in de veertien dagen voor, namelijk bij nieuwe maan en bij volle maan. Omdat wrijving van het water langs de bodem het proces vertraagt, valt springtij in werkelijkheid ca. twee dagen na de vereiste stand van zon en maan.

Zie ook: doodtij
Zie ook: getij
Zie ook: schijngestalten van de maan
Zie ook: stormvloed