Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Spaarbekken

betekenis & definitie

Waterreservoir voor het tijdelijk opvangen van overtollig (regen)water om in tijden van droogte de (drink)watervoorziening te waarborgen. Ook in perioden van tijdelijke verontreiniging van het rivierwater (scheepsongelukken, ongecontroleerde lozingen van giftige stoffen) kan water uit een spaarbekken gebruikt worden.

Als spaarbekkens dienen meren e.d. waarvan het waterpeil, de watertoevoer en de waterafvoer geregeld kunnen worden en die van nature een goede waterkwaliteit hebben. Men laat alleen water toe in perioden dat dit een voldoende kwaliteit heeft. In Nederland vormen o.a. de Biesbos en het IJsselmeer belangrijke spaarbekkens.