Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

θ,s,p-diagram

betekenis & definitie

(zeg: thèta-s,p-diagram; ook: adiabatisch diagram) In Nederland veel gebruikt thermodynamisch diagram, o.

m. voor het uitvoeren van stabiliteitsberekeningen. De s-lijnen (verticale lijnen) stellen adiabatische processen voor, de p (horizontale lijnen) staat voor de druk. Het diagram bevat tevens isothermen, die ongeveer diagonaal van linksonder naar rechtsboven lopen. In het diagram is verder een mintralijn aangebracht. Met behulp van deze lijn kan, voornamelijk ten behoeve van de luchtvaart, het niveau worden berekend waarop condenstatiesporen van vliegtuigen (zgn. contrails) op kunnen treden. De berekeningen met behulp van dit diagram zijn redelijk eenvoudig. Het diagram is niet geheel energetisch, maar de afwijkingen zijn niet groot. Uit het diagram kan ook nog een gold-temperatuur worden berekend.

Zie ook: verticaal evenwicht (in de atmosfeer)
Zie ook: tephigram
Zie ook: aërologisch diagram
Zie ook: adiabatisch proces