Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Satellietfoto

betekenis & definitie

Foto van een gebied gemaakt vanuit een satelliet. Satellietfoto's zijn van groot belang, niet alleen voor de meteorologie, maar ook omdat zij ontwikkelingen in het bodemgebruik, zoals ontbossing en erosie, tijdig laten zien.

Ook in de cartografie wordt steeds meer gebruik gemaakt van satellietopnamen. De weersatellieten maken opnamen in diverse golflengten. Ten behoeve van de operationele meteorologie zijn de meest bruikbare het zichtbare licht (VIS-foto's (visible = zichtbaar)) en het infrarood (IR). De VIS-foto is in feite een gewone foto van hoge kwaliteit en van grote afstand genomen. Bij de VIS-foto gaat het om gereflecteerd zonlicht. Het nadeel van dit soort opnamen is dat ze tijdens de nacht niet gemaakt kunnen worden. Infraroodopnamen zijn in feite temperatuurmetingen. Doordat de atmosfeer met de hoogte in temperatuur afneemt, zijn de wolken in het algemeen kouder dan de aardkorst. Door aan elke temperatuur een kleur toe te kennen, ontstaat een beeld waarop de wolken te zien zijn. IR-opnamen zijn derhalve het gehele etmaal te maken. Door het gebruik van andere golflengten zijn opnamen te maken van de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer.

Zie ook: geologie
Zie ook: waarneming