Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Rivier

betekenis & definitie

Stromend water dat zich vanaf de oorsprong (bijv. bron of gletsjer) in een bedding een weg zoekt naar lager gelegen gebieden, en meestal uitmondt in een zee.

Bijna overal op aarde vormen rivieren een belangrijke schakel in de kringloop van het water. Rivieren kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld, o.m. op basis van de wijze waarop zij gevoed worden: regenrivieren, smeltwaterrivieren en gemengde rivieren. De belangrijkheid van een rivier wordt voor een groot deel bepaald door de oppervlakte van het stroomgebied, het gebied dat afwatert op de rivier. De erosie vindt voornamelijk plaats in de bovenloop van de rivier, in het dal dat het dichtst bij de oorsprong gelegen is, waar de helling steil is en de bedding nauw. Tegenwoordig zijn veel rivieren omzoomd door dijken tegen overstroming. Ook kunstmatige regeling van het waterpeil, door stuwen en kanaliseren vindt steeds meer plaats.

Zie ook: fluviatiele erosie