Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Nederlandse Omroep Stichting

betekenis & definitie

(NOS) Coördinerend en dienstverlenend orgaan van alle niet-commerciële instellingen, die radio en televisie verzorgen, in het leven geroepen bij het in werking treden van de Omroepwet in 1969. De NOS is verantwoordelijk voor de gezamenlijke programma's van radio en televisie die moeten fungeren als ontmoetingspunten voor geestelijke en maatschappelijke stromingen.

Het nieuwsbulletin van de NOS, het journaal, bevat een weerpraatje.