Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

Meteorologische code

betekenis & definitie

Voor de uitwisseling van meteorologische gegevens, zoals waarnemingen aan het aardoppervlak, worden internationaal, regionaal of nationaal vastgestelde codes en codevormen gebruikt. Elk codebericht bestaat in de regel uit één of meer groepen van vijf cijfers, veelal voorafgegaan door een codewoord (codenaam).

Voor elk codebericht geldt een codevorm waarin de volgorde van de te rapporteren gegevens is vastgelegd. Sommige codeberichten of onderdelen daarvan worden over de hele wereld verspreid, andere slechts regionaal of nationaal.

Zie ook: Global Telecommunication System
Zie ook: telecommunicatie