Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Luchtvaartmeteorologie

betekenis & definitie

Deel van de operationele meteorologie dat zich uitsluitend bezighoudt met de productie van weersverwachtingen ten behoeve van de luchtvaart, zowel de beroepsmatige als de recreatieve. Het doel van deze tak van de meteorologie is het bevorderen van de veiligheid van het luchtverkeer.

Daartoe worden diverse verwachtingen geproduceerd. In de eerste plaats de landingsverwachtingen, de zgn. TAF's. Deze bevatten naast de algemene elementen als temperatuur en wind, ook verwachtingselementen als de hoogte van de wolkenbasis, het zicht aan de grond, en het al dan niet voorkomen van windvlagen (windstoot). Landingsverwachtingen beperken zich tot de luchthaven en de directe omgeving. Daarnaast worden er, ten behoeve van de vliegtuigen onderweg, routeverwachtingen gemaakt. Deze beslaan een veel groter gebied en betreffen windrichting en windsnelheid op diverse hoogten en het eventueel voorkomen van bovenmatige luchtturbulentie (clear air turbulence) onderweg tijdens de vlucht. Vooral ten behoeve van de kleine luchtvaart, die vaak niet met instrumenten is uitgerust, worden ook verwachtingen van de vliegcondities op de lagere hoogten gemaakt. Luchtvaartverwachtingen beslaan in het algemeen korte tot zeer korte termijnen, in de orde van enkele uren. De Luchtvaart Meteorologische Dienst (LMD) van het KNMI zetelt op Schiphol, met nevenvestigingen op de vliegvelden te Rotterdam (Zestienhoven), Beek (Maastricht-Aachen Airport) en Eelde (Groningen Airport). Ook de militaire vliegvelden beschikken over meteorologische diensten. De hoofdvestigingen van de militaire meteorologische diensten van de Koninklijke Luchtmacht (Klu) en de Marine Luchtvaart Dienst (MLD) zijn in respectievelijk Hilversum en Valkenburg (Zuid-Holland) te vinden. Deze militaire diensten staan in Nederland volledig los van het KNMI.

Zie ook: aerodrome warning
Zie ook: algemene operationele meteorologie
Zie ook: International Civil Aviation Organisation
Zie ook: maritieme meteorologie
Zie ook: puntverwachting