Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

Kust

betekenis & definitie

Grens tussen land en zee. Op een willekeurig moment bestaat die grens uit een waterlijn, die echter snel van ligging kan veranderen.

Er worden diverse kustvormen onderscheiden, zoals de transgressiekusten, die zich landinwaarts verplaatsen, en de regressiekusten, die zich zeewaarts verplaatsen. Voorbeelden van transgressiekusten zijn de fjordenkust en de klifkust. De duinenkust en de deltakust zijn voorbeelden van regressiekusten. Kustgebieden spelen een grote rol in de lokale klimaten. Waterbekkens als meren en zeeën vertonen door de grote warmtecapaciteit kleine temperatuurfluctuaties. Daardoor hebben wateroppervlakken een matigende invloed op het klimaat op het aangrenzende land. De winter wordt wat zachter en de zomer wat minder warm.