Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

KNMI

betekenis & definitie

(Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) Nationaal weerkundig instituut van Nederland, bij Koninklijk Besluit opgericht in 1854.

Initiatiefnemer en eerste directeur was Buys Ballot (1817-1890). In Nederland is het KNMI vooral bekend door de weersverwachting, maar het instituut doet tevens meteorologisch, klimatologisch en seismologisch onderzoek. Van oudsher is het een overheidsinstelling, met als taak het doen van onderzoek naar de natuurkundige verschijnselen in de atmosfeer, aan de oppervlakte van de aarde en in de zee, en het maken van weersverwachtingen ten behoeve van de scheepvaart, de luchtvaart, de land- en tuinbouw en andere doelgroepen. Mede door de toegenomen concurrentie, beweegt het KNMI zich de laatste jaren al steeds meer op het gebied van de commerciële weersverwachtingen. Met ingang van 1 januari 1999 zijn de commerciële activiteiten ondergebracht in een zelfstandige afsplitsing: het HWS (Holland Weather Services). Het operationele deel van het KNMI is opgebouwd uit een drietal diensten. In de eerste plaats de Algemene Meteorologische Dienst, gevestigd te De Bilt met als doelgroep het algemene publiek. Een belangrijkere taak is het uitgeven van waarschuwingen bij gevaarlijke weersomstandigheden. Verder zetelt in Amsterdam, op de luchthaven Schiphol, de Luchtvaart Meteorologische Dienst (LMD) van het KNMI, die de luchtvaart van en naar onze nationale luchthaven van meteorologische informatie voorziet. Ook op andere, de wat grotere vliegvelden zijn afdelingen van de LMD gevestigd, zoals op Groningen Airport te Eelde, Maastricht-Aachen Airport bij Beek (Zuid-Limburg) en Zestienhoven bij Rotterdam. De meteorologische diensten op de militaire vliegvelden ressorteren niet onder het KNMI. Tenslotte zetelt de maritieme tak van de meteorologische berichtgeving, de Maritiem Meteorologische Dienst (MMD), in Hoek van Holland. Een deel hiervan is gevestigd in Middelburg. Dat deel is met name gericht op de Zeeuwse wateren

Zie ook: klimatologie
Zie ook: KMI
Zie ook: Meteo Consult
Zie ook: Pelleboer, Jan
Zie ook: Buys Ballot, Christophorus Henricus Didericus