Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Hodograaf

betekenis & definitie

Grafiek waarmee de verandering van de horizontale temperatuurverdeling rond een bepaalde plaats op het aardoppervlak kan worden bepaald aan de hand van windwaarnemingen op diverse hoogten, verkregen uit een oplating van een radiosonde.