Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Global Telecommunication System

betekenis & definitie

(GTS) Wereldomvattend meteorologisch communicatienetwerk ten behoeve van de uitwisseling van meteorologische gegevens. Het systeem is opgezet onder auspiciën van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).

Om het verzamelen en uitwisselen van gegevens te stroomlijnen, heeft de WMO in 1967 de World Weather Watch (WWW) ingesteld. Er zijn drie hoofdcentra in de wereld, namelijk in Washington, Moskou en Melbourne, waar alle gegevens worden verzameld. Vanuit deze drie wereldcentra gaan de gegevens naar een aantal regionale centra. Voor Europa is dat de Engelse plaats Bracknell, met als backup het Duitse Offenbach. De Nederlandse gegevens worden via De Bilt naar deze beide plaatsen gestuurd. De wereldinzamelcentra en de regionale inzamelcentra hebben na onderlinge communicatie complete bestanden van allerlei soorten waarnemingen in hun computers.
Een nationale weerdienst, zoals het KNMI, is vervolgens `geabonneerd' op een selectie uit al die gegevens. Alle gegevens die van meteorologisch belang worden geacht, worden door de nationale weerdiensten op het GTS gezet. Het totale netwerk is erg complex en bestaat uit een groot aantal soorten verbindingen, die uiteenlopen van telexlijnen, tot computer-computerverbindingen en satellietverbindingen. Het netwerk is in de loop der jaren opgebouwd. Eventuele moderniseringen kunnen dan ook niet zo eenvoudig overal op de wereld snel worden geïnstalleerd.

Zie ook: meteorologische code
Zie ook: operationele meteorologie
Zie ook: telecommunicatie