Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Geostrofische wind

betekenis & definitie

(ook: geowind) De ongestoorde windrichting en windsnelheid die bij rechtlijnige en evenwijdige isobaren zou heersen, alleen ten gevolge van de gradiëntkracht en de Coriolis-kracht. Er mag dus geen invloed van de wrijvingskracht meer zijn.

Zodra een luchtdeeltje (op het noordelijk halfrond) gaat bewegen van een hogedrukgebied naar een lagedrukgebied, dus haaks op de isobarenrichting, treedt de Coriolis-kracht in werking, waardoor het deeltje naar rechts zal worden afgebogen. Dat zal net zo lang doorgaan tot er evenwicht is tussen de gradiëntkracht en de Coriolis-kracht. De geostrofische wind waait dan dus evenwijdig aan de isobaren, met de hoge luchtdruk aan de rechterkant. Op dit verschijnsel is de wet van Buys Ballot gebaseerd.

Zie ook: gradiëntwind
Zie ook: isobaar
Zie ook: Buys Ballot, wet van