Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Geologie

betekenis & definitie

(ook: aardkunde) Wetenschap die zich bezighoudt met de aarde als geheel, haar structuur, samenstelling en geschiedenis, alsmede met de processen die haar aanzien bepalen. De geologie splitste zich pas in de loop van de 18de eeuw af van de geografie, en is dus een betrekkelijk jonge wetenschap.

Zij heeft vooral een heel belangrijke relatie met de winning van delfstoffen. Ook helpt zij bij de opzet en het realiseren van technische werken, zoals wegen, stuwdammen, tunnels, enz. (ingenieursgeologie), en worden steeds vaker geologen ingeschakeld bij planologische ontwikkelingen (bijv. inpolderingen).