Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Front

betekenis & definitie

Snijlijn van de grens tussen twee luchtsoorten (frontvlak) met het aardoppervlak.

Men moet deze snijlijn eigenlijk niet als een dunne lijn zien, maar als een strook van 10-100 km breed: de frontale zone. Indien de temperatuur van twee luchtsoorten verschilt, zal ook de dichtheid anders zijn: de koude lucht is zwaarder dan de warme lucht en heeft dus de neiging om zich onder de warmere (lichtere) lucht uit te breiden. Dit is er de oorzaak van dat een frontvlak altijd scheef staat. Als het front beweegt, kan men een onderscheid maken tussen een koufront en een warmtefront. Indien een vaste waarnemingspost tijdens het passeren van een front van warme lucht in koude lucht terechtkomt, spreekt men van een koufront, in het tegenovergestelde geval van een warmtefront. Bij het passeren van een front zal vaak de windsnelheid en ook de windrichting veranderen.
Een meteoroloog is altijd op zoek naar fronten, omdat daar zich meestal het meest hevige weer afspeelt. Het maken van een prognose van de posities van de fronten is een practisch hulpmiddel om veranderingen in het weerbeeld aan te zien komen.
Bij de analyse wordt gebruik gemaakt van het feit dat verschillende luchtsoorten ook verschillende eigenschappen bezitten, zoals verschillen in temperatuur, bewolkingssoort en -hoeveelheid, vocht, enz. Ook op kleinere schaal wordt wel van fronten gesproken, zoals bij een zeewindcirculatie in de zomer, waarbij door een verandering van de windrichting een hoeveelheid koele lucht van zee het vasteland op stroomt. Een dergelijk front wordt zeewindfront genoemd.

Zie ook: frontaal systeem
Zie ook: frontale storing
Zie ook: frontenclassificatie
Zie ook: koude massa
Zie ook: warme massa
Zie ook: zeewind