Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Fossiele brandstoffen

betekenis & definitie

Brandstoffen van organische oorsprong, zoals aardolie, aardgas, turf, steenkool en bruinkool. Zij zijn voornamelijk opgebouwd uit atomen van de elementen koolstof en waterstof (koolwaterstoffen).

Deze stoffen reageren bij een bepaalde temperatuur, de ontbrandingstemperatuur (rond 500°C), met zuurstof uit de lucht, waarbij veel warmte vrijkomt.

Zie ook: broeikaseffect
Zie ook: broeikasgassen
Zie ook: zure regen