Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Fahrenheit, schaal van

betekenis & definitie

Door de Duitse natuurkundige Fahrenheit geconstrueerde temperatuurschaal. De temperaturen worden aangegeven in graden Fahrenheit (F).

De ijkpunten in de Fahrenheit-schaal zijn de temperatuur van een ijs-zoutmengsel en de lichaamstemperatuur, die gesteld wordt op 96°F (later 98,6°F). Het stoompunt ligt bij 212°F en het ijspunt bij 32°F. Het verband met de temperatuurschaal van Celsius is

F = (C*1,8) + 32

of andersom

C = (F-32) / 1,8

met C als Celsius-temperatuur en F als de temperatuur in graden Fahrenheit. De Fahrenheit-schaal wordt vooral nog veel gebruikt in Angelsaksische landen, maar wordt in de meteorologie officieel niet meer toegepast.

Zie ook: temperatuur
Zie ook: Kelvin, William Thomson, Lord
Zie ook: Celsius, Anders
Zie ook: Fahrenheit, Daniel Gabriel