Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Erosiebestrijding

betekenis & definitie

Door menselijk ingrijpen tegengaan van erosie. Om erosie te voorkomen, moet de bodem vastgehouden worden door een plantendek.

Daarom worden kale bodems opnieuw beplant. Een andere belangrijke maatregel is het (wettelijk) vaststellen wat de maximale grootte van de veestapel in een bepaald gebied mag zijn om overbeweiding te voorkomen. Een eeuwenoud systeem dat erosie effectief bestrijdt, is het aanleggen van terrassen. Door het bouwen van met aarde opgevulde stenen muurtjes evenwijdig aan de hoogtelijnen blijft het materiaal achter de muurtjes liggen. Zo ontstaan terrassen, waarin bovendien water wordt vastgehouden. Een bekend voorbeeld zijn de sawa's in tropische gebieden.
De zgn. graften (in Zuid-Limburg) werken net zo. Dit zijn min of meer terrasvormige treden in een helling, die in stand worden gehouden door een rij bomen of struiken of kleine muurtjes, evenwijdig aan de hoogtelijnen. In bergachtige streken ploegt men in een richting evenwijdig aan de hoogtelijnen rond de heuveltop, om te voorkomen dat iedere vore een kanaal wordt waarlangs de vruchtbare grond naar beneden wordt gespoeld. Ook strokenbebouwing (stripcropping) is een vorm van erosiebestrijding. Hierbij plant men de gewassen evenwijdig aan de hoogtelijnen om zo afspoeling in de ruimte tussen de gewassen te voorkomen. Herbebossing kan erosie ook tegen gaan.