Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Erosie

betekenis & definitie

Uitschurende werking van met materiaal beladen water, ijs of wind. Door erosie vindt een voortdurende verandering van de vorm van het aardoppervlak plaats.

De snelheid van erosie hangt in sterke mate af van het type gesteente en van de mogelijkheden tot verwering. Meestal is het zo dat vooral op de hoogste plaatsen materiaal van het gesteente wordt afgeknaagd, dat vervolgens in dieper gelegen delen zoals dalen of de zee wordt afgezet. Er kunnen op grond van de werkzame factoren en het klimaat verschillende soorten erosie worden onderscheiden. Zo kent men de eolische erosie (winderosie), de glaciale erosie (erosie door ijs), fluviatiele erosie (riviererosie), mariene erosie (erosie door de zee) en fluvioglaciale erosie (erosie door smeltwater). Daarnaast bestaat nog regendruppelerosie. Erosie staat de mens indirect ten dienste, omdat veel erosiemateriaal de basis is van vruchtbare landbouwgrond. Ook het ontstaan van vlakke rivierdalen kan beschouwd worden als een positief aspect van erosie, omdat in berggebieden vlakke stukjes grond schaars zijn. Maar erosie is ook zeer hinderlijk voor de mens, vooral omdat op in cultuur gebrachte gronden als eerste het bovenste (vruchtbare) laagje van de bodem wordt weggespoeld. Elders kan het losgemaakte materiaal op ongunstige plaatsen, bijvoorbeeld stuwmeren, bezinken. Desondanks heeft de mens op veel plaatsen, zij het ongewild, de erosie versterkt. Vooral de bevolkingsdruk heeft vaak geleid tot een te intensief bodemgebruik, hetgeen beschouwd kan worden als onoordeelkundig agrarisch gebruik. Bekende voorbeelden zijn de ontbossing ten bate van nieuwe landbouwgronden, overbegrazing en slechte ploegmethoden. Hiermee ontdoet de mens de aarde van het natuurlijke, beschermende plantendek. Weer en wind krijgen dan vat op de bodem, die weggespoeld of weggeblazen wordt. bodemerosie is het gevolg. Herstel van een door erosie aangetast gebied vergt vele eeuwen en enorme kapitalen.