Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

ECMWF

betekenis & definitie

European Centre for Medium Range Weather Forecasts.

De geschiedenis van het centrum gaat terug tot oktober 1967, toen de Raad van Ministers van de EG voorstellen deed om tot meteorologische samenwerking te komen op wetenschappelijk en technisch gebied. Anderhalf jaar later lag er een voorstel van meteorologische deskundigen. Hierin werd onder meer gepleit voor het oprichten van een reken- en onderzoekscentrum met als doel het opstellen van weersverwachtingen voor de middellange termijn. Enkele maanden nadat het voorstel was aangenomen, werd besloten dat ook landen buiten de EG konden toetreden. In oktober 1973 werd een conventie ondertekend door 17 Europese landen (heel West-Europa, met uitzondering van Noorwegen en IJsland), die in 1975 van kracht werd. De doelstellingen van het ECMWF waren:
1. Het ontwikkelen van computermodellen waarmee het gedrag van de atmosfeer nagebootst kan worden, zodat verwachtingen voor 7 … 10 dagen vooruit gemaakt kunnen worden.
2. Het verzamelen en opslaan van de benodigde meteorologische gegevens.
3. Het beschikbaar stellen van computerfaciliteiten aan de lidstaten.
4. Het geven van onderricht aan de wetenschappers van de meteorologische centra in de lidstaten (d.m.v. symposia en workshops).
Het permanente hoofdkwartier werd gevestigd te Reading in Engeland, nabij Londen. Het centrum, dat wordt betaald door de lidstaten, heeft de beschikking over zeer geavanceerde computersystemen. De operationele verwachtingen zijn op 1 augustus 1979 van start gegaan.

Zie ook: numerieke meteorologie